مشخصات فردی و زندگینامه
نام:غلامحسن
نام خانوادگی:مقیمی
پست الکترونیک:hm_135183@yahoo.com
نخصص ها:علوم سیاسی ، تبلیغ

زندگی نامه

اینجانب غلام حسن مقیمی دوره ابتدایی را در یک از روستاهای شهرستان بهشهر بنام زبدوان تمام کرده سپس مقطع راهنمایی را در شهرستان بهشتر به پایان رسانده و دبیرستان را در رشته برق از سال 58 شهرستان بابل خوانده ام. سال 65 وارد حوزه علمیه قم شدم و دروس سطح را در سال 75 به اتمام رساندم. از سال 68 همزمان با دروس حوزوی دروس دانشگاهی را شروع نموده ام که از سال 78 مقطع ارشد در رشته علوم سیاسی اتمام رساندم. در سال 71 کار پژوهش و تالیف را شروع نمودم. اولین مقاله را در سال 71 تحت عنوان ضرورت مباحث و مطالعات سیاسی در حوزه های علمیه نگاشتم. تا کنون بیش از 15 مقاله را منتشر نموده ام که ضمیمه می باشد. آخرین تالیف بنده اندیشه سیاسی ابوریحان بیرونی است که به سفارش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سیاسی به بنده شده بزودی منتشر خواهد شد. همچنین آخرین مقاله بنده بنام رمزگشایی از یک مفهوم پر ابهام است که در شماره جدید فصلنامه علوم سیاسی چاپ خواهد شد.

کتاب نقش مردم در حکومت دینی در سال 80 به عنوان رشد برگزیده فرهنگی سال شناخته شد و از جناب رئیس جمهور محترم لوح تقدیر دریافت نمودم. هم اکنون مدرس مدرسه عالی امام خمینی و عضو هیات تحریریه فصلنامه علوم سیاسی و نیز عضو هیات تحریریه فصلنامه طلوع می باشم.آخرین اثر در دست تالیف از بنده اندیشه سیاسی امام خمینی است.